việc kinh doanh ngày càng phát triển sự cạnh tranh  ngày càng tăng, khi mà nguồn hàng áo khoác da may sẵn không đáp ứng được nhu  cầu về mẫu mã và chất lượng cho shop ? tại sao bạn không chọn cho mình một hướng phát triển riêng? Một thương hiệu riêng với mẫu mã và chất lượng đúng với nhu cầu phát triểu của mình

trong kinh doanh thời trang về lâu dài  sự phụ thuộc vào mẩu mã và nguồn hàng sẽ tạo cho chúng ta những hạn chế trong hướng kinh doanh và ý tưởng kinh doanh Hãy Tạo hướng đi riêng trong ngành kinh doanh thời trang  tại sao ko?